Културни забележителности

На територията на селото има два архитектурни паметника датиращи от средновековието:
- Средновековна църква намираща се в местноста "Гробището" на 1,5 км. северо-западно от селото, обявена за паметник на културата в ДВ бр.91/1979 г.
- Средновековна крепост намираща се на 3 км. северно от селото, обявена за паметник на културата в ДВ бр. 90/1960 г., която все още не разкрита и изучена.
Това, което прави селото неповторимо са многото непресъхващи извори на питейна вода, независимо от релефа на местността.
Кметството разполага с 900 декара пасбище в границите на което има непресъхващ извор.
На 2 км. източно от селото се намира голяма пещера на три нива, която също не е изследвана.

  На 11 км от селото по асфалтов път се стига до Струпецкия манастир.
Струпецки (Тържижки манастир).  Според оскъдни сведения от по-далечната история, Тържишкия /Струпешки/ манастир е съществувал още от началото на XVI век. В околностите някога имало пазар /тържище/, откъдето манастирът носи името си – Тържишки. В края на XVII в., откогато датират и други разрушения по тези земи, манастирът е опожарен от турците.

Строителството на сегашния манастир започва през 1851 година. Строител е Майстор Ватьо от село Брусен. Шест години манастирът е строен без каквато и да е техника. Материалът е превозван с волски коли и всичко е работено на ръка. Покривът е от каменни плочи. Завършен е през 1857 година. Осветен е на 15.IV.1857 година от Врачански епископ Доротей. Манастирът е давал подслон и закрила на Апостола на българската свобода Васил Левски, както и на Никола Обретенов. Манастирът е горял 3 пъти, като през 1972 година са изгорели 2/3 от него. Унищожена е и стаята на Дякона, която не е възстановена. В манастира е живял и работил духовникът и книжовник  Дамаскин Хилендарец.

Ослен Криводол е старо село, не се знае кога е основано, но за неговата средновековна история говорят полуразрушената църква „Св.Николай“ в местността „Гробището“ и крепостта „Кулата“, разположена на скална височина на десния бряг на река Искър и левия на река Лишка или Осленско Криводолска. Крепостта е дълга 350 м. и широка от 10 м. на североизток до 25 м. на югозапад. В югозападната част, където е входа, са запазени основите на две големи кули, които са го охранявали. Стената е изградена от ломени камъни, споени с бял хоросан. За да се стигне до нея е най добре да се пита в селото, защото не се знае точно кой черен път е проходим в момента.Макар, че е обявена за паметник на културата в ДВ бр. 90/1960 г., крепостта все още не разкрита и изучена.Средновековната църква „ Св.Николай “ се намира на около 1км северозападно от Ослен Криводол,в селското гробище. От този храм,преживял не малко столетия, днес е останало много.